Bestyrelse

 

 

Formand:
Poul Erik Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen 24. marts 2020, udpeget af Idrætshøjskolen i Århus

 


 

Næstformand

Steffen Wich
 

Bestyrelsesmedlem:
Hans Skou
Grumstolsvej 63 , 8270 Højbjerg

 

Bestyrelsesmedlem:
Torkild Kjær Christensen
Fridtjof Nansensvej 45 8200 Århus N

Pens. bygningsinspektør fra Aarhus kommune

Født 1946

Indtrådt i bestyrelsen 6. august 2007

Udpeget af Skovbakkens Forretningsudvalg ; medlem her af 2006-

Valgperiode 2 år af gangen

Teknisk rådgiver for VRH


 

Bestyrelsesmedlem

Peter Ulsøe Nygaard 
Hans Schourups Gade  7, 5.th. 8000 Aarhus C
 
Investeringsrådgiver , cand.merc.
Født 1987
Indtrådt i bestyrelsen marts 2014
Udpeget af VIKs hovedbestyrelse
Valgperiode 2 år
 

 

 

 

VEJLBY RISSKOV HALLEN