Brug af Margeritsalen

Standardbetingelser for brug af
Margeritsalen


Afbud skal foretages senest 1½ måned før, ellers er depositum tabt.

Husk at medbringe:
Gulvklude, karklude, viskestykker, håndklæder og køkkenknive.

Der skal vises almindelig hensyn til naboer, hvilket vil sige:
Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre
Tobaksrygning i lokalerne er forbudt
Der må IKKE benyttes Gaffa-tape i lokalet.
Afsmittende kulørt papir og lignende må ikke bruges i lokalet

Oprydning og rengøring:
Lokalerne skal afleveres som de modtages, hvilket vil sige:
- Borde tørres af og placeres på grønne vogne
- Stole stables á 10 stk. og vendes med ryggen udad
- Alt synligt affald fjernes
Køkkenet skal afleveres som det er modtaget, hvilket vil sige:
- Alt brugt porcelæn skal vaskes op, sorteres og sættes på plads
- Kaffemaskine tømmes for kaffe og filterposer
- Ovne og bradepander rengøres
- Eventuelt ødelagt porcelæn, glas m.v. meddeles vednøgleaflevering på kontoret
- Gulve i køkken og opvask vaskes grundigt
- Affald pakkes i sorte plastikposer, og placeres herefter i den BLÅ container ved Syrén-salens bagindgang.
- Tomme vinflasker m.m. placeres i flaskekasse ved Syrénsalens bagindgang. Spørg personale om vejledning.
- Alu-dåser i særskilt sæk samme sted

Mangelfuld rengøring eller oprydning afregnes med 300,00 i timen; minimum 4 timer
Lejer er erstatningspligter for alle påførte skader

Husk at slukke alle lys, og sikre at yderdør er låst, når lokalet forlades.
Nøgle afleveres normalt mandag mellem kl. 08.00 og 15.00. Kontrol af rengøring foretages samtidig.

Vi gør opmærksom på at der ikke er forsikret mod indbrud, hvorfor al deponering af private ejendele/instrumenter i selskabslokalet er for egen risiko.
VEJLBY RISSKOV HALLEN