Ordensregler for Vejlby-Risskov Centret

Ordensreglement for Vejlby-Risskov Centret
Haller, sale, omklædningsrum, gangarealer og udendørsarealer

• Al færden i Vejlby-Risskov Idrætscenter er på eget ansvar.
• Hjertestarter findes indenfor indgangen ved bygning I og bygning F.
• Øl, spiritus og narkotika må ikke medbringes.
• Parkering af biler, andre steder end P-pladser, er ikke tilladt, og må kun ske med særlig tilladelse.
• Det er ikke tilladt at anvende løbehjul, rulleskøjter, skateboard eller lignende i Vejlby-Risskov Idrætscenter.
• Vejlby-Risskov Idrætscenter er videoovervåget. Dokumentation kan videregives til politiet såfremt det bliver aktuelt.
• Kun de anviste omklædningsrum må benyttes.
• Af hensyn til planlægning må det anviste omklædningsrum tidligst benyttes 30 minutter før trænings-/kamptidspunkt (undtager herfra er divisionshold: 60 minutter før) og skal forlades senest 45 minutter efter endt spilletid.
• Efterlad aldrig værdigenstande uden opsyn. Vejlby-Risskov Idrætscenter påtager sig intet ansvar for bortkomne effekter.
• Vis respekt for andres brug af lokalerne, betræd aldrig lokalerne for det tildelte tidspunkt.
• Idrætsudøvere, dommere, officials, trænere og ledere må kun benytte rent og ikke afsmittende fodtøj indendørs.
• Brug af harpiks er IKKE TILLADT. Harpiks må dog benyttes af de hold, der er undtaget ifølge DHF´s regler. De opstillede harpiksfjernere skal benyttes til at rense hænder inden man går til omklædning.
• Vejlby-Risskov Idrætscenter er røgfrit.
• Boldspil er ikke tilladt på gange, i omklædningsrum, og klublokaler.
• Forlad omklædningsrummet som du selv ønsker at modtage det.
• Vejlby-Risskov Idrætscentrets vagter kan kontaktes via kaldeanlæg placeret indenfor ved hovedindgang ved bygning I og bygning F.

Alle henstillinger fra personalet skal efterkommes
VEJLBY RISSKOV HALLEN